Chuyên sửa chữa, sơn mới các loại ghế ô tô bị hỏng, rách, mủn, thủng, bị cháy; Làm sạch tất cả các vết mốc, vết mực, vết dầu loang trên ghế ô tô; Làm mới nội thất ô tô.